بیمارستان شهید کامیاب

پروژه ارائه خدمات ایرانسل

پروژه ارتباط با مردم ایرانسل در مرداد ماه 1397 در بیمارستان شهید کامیـاب مشهد ( امـدادی ) توسط تیم گـروه فنـاوری اطلاعات نجـم رایـانه انجام شد . در این پـروژه ضمن ارائـه هدایـای گونـاگون به مراجعین و بیمـاران محـترم بیمـارستان سعـی بر آن شد تا مشـکلاتی که بعضی از مراجعین در ارتبـاط با ایرانسل دارند رفع شود . مدت این پروژه یک هفته بوده و در تاریخ 27 مرداد ماه به پایان رسید .

خدمات ارائه شده در این پروژه

تعداد سیم کارت رایگان :
145 عدد
تعداد تبدیل به دائمی :
19 عدد
تعداد مودم فروخته شده :
3 عدد

دیدگاه ها بسته شده اند.

EnglishIran